STRONA GŁÓWNA

Inżynieria chemiczna i procesowa

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w dyscyplinie technicznej zajmującej się procesami przemysłowymi, w których przetwarzane są dowolne substancje na skalę produkcyjną. Tacy specjaliści to inżynierowie chemiczni i procesowi - znają się oni na aparaturze do prowadzenia procesów chemicznych i na samych procesach, zwłaszcza tych przeprowadzanych na dużą skalę. Potrafią je projektować, automatyzować i sterować nimi - niezależnie od tego, jak złożonej instalacji to dotyczy. Przygotowywani są zatem także do pracy w biurach projektów.

W toku kształcenia przyszły inżynier pozyskuje wiedzę m.in. z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki i przede wszystkim wiedzy na temat rozdzielania substancji. Wiedza ta oraz kształtowane tu kompetencje inżynierskie wzmacniane są w toku studiów, zarówno podczas zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych jak i projektowych przy komputerze. Ważnym elementem są tu także ciekawe praktyki przemysłowe.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Na tym kierunku (i po ukończeniu nauki) znakomicie odnajdą się osoby dociekliwe i zorganizowane, lubiące przedmioty ścisłe oraz osoby twórcze, pragnące uczestniczyć w przyszłości w procesach produkcyjnych.

Miejscem pracy inżyniera chemicznego i procesowego jest głównie przemysł chemiczny, ale także wszystkie przemysły pokrewne jak farmaceutyczny, spożywczy, wydobywczy, energetyczny i wiele innych. Pełnią tam oni rolę inżynierów produkcji i technologów.

Większość nowych technologii związanych z sektorami farmaceutycznymi, biotechnologicznymi, środowiskowymi, nanotechnologicznymi, biomedycznymi oraz wytwarzającymi innowacyjne materiały, będzie potrzebować do rozwoju absolwentów tego kierunku – dlatego kierunek ten jest zaliczany do elitarnej grupy kierunków strategicznych dla krajowej gospodarki.

Polski

Poznaj nasz kampus