STRONA GŁÓWNA

Inżynieria biochemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Są to studia przeznaczone dla osób, które oprócz pasji inżyniera posiadają żyłkę biologa i chemika zarazem. Na tym kierunku studenci uczą się stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii do prowadzenia procesów wytwarzania różnych ważnych produktów metodami biotechnologicznymi. Kształcenie na tym kierunku przygotowuje m.in. do prowadzenia procesów z udziałem komórek żywych organizmów oraz procesów oczyszczania wytwarzanych przez nie produktów, szczególnie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineriach.   

Początkowo studenci zapoznają się z podstawami biologii, chemii, fizyki i matematyki, niezbędnymi do dalszego studiowania bardziej zaawansowanych przedmiotów z zakresu inżynierii biochemicznej i chemicznej. Program wyższych semestrów studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów, technologie wytwarzania środków spożywczych oraz informatyka i automatyka.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Studia przeznaczone są dla pasjonatów, których szczególnie interesuje fenomen mikroorganizmów mogących służyć człowiekowi od skali mikro i nano (laboratoria) po skalę makro w zakładach farmaceutycznych, przy odnawialnych źródłach energii, oczyszczalniach ścieków, instalacjach biotechnologicznych.

Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w przemyśle spożywczym oraz w ochronie i oczyszczaniu środowiska oraz przetwórstwie biomasy, jako jednego z odnawialnych źródeł energii. Jako specjaliści inżynierii biochemicznej będą mogli uczestniczyć w zespołowej pracy wraz z biologami, biochemikami i chemikami w celu przenoszenia technologii wytwórczych ze skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.

Warto pamiętać, że branże biotechnologiczne zaliczane są obecnie do najbardziej innowacyjnych i rozwojowych dziedzin nauki i (bio)ekonomii.

Polski

Poznaj nasz kampus