STRONA GŁÓWNA

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy  z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania służbami BHP w przedsiębiorstwie. Pozwalają na zdobycie umiejętności koniecznych do pełnienia funkcji organizatorskich związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz prowadzeniem dokumentacji BHP; przeprowadzania szkoleń BHP, wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów, a także racjonalnego zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tej dziedziny mogą współpracować z technologami i organizatorami produkcji. Projektują skuteczne i opłacalne rozwiązania organizacyjno-techniczne, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.

 

Polski

Poznaj nasz kampus