STRONA GŁÓWNA

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 
 

Inżynieria bezpieczeństwa pracy jest kierunkiem międzywydziałowym realizowanym przez cztery wydziały PŁ:

 • Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
 • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA),
 • Organizacji i Zarządzania,
 • Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

Opis jest sprofilowany dla kandydatów na studia, którzy chcą być rekrutowani na WEEIA i następnie wybrać blok programowy oferowany przez WEEIA.

Przez pięć pierwszych semestrów studenci realizują ten sam program studiów. Oprócz przedmiotów ogólnych, takich jak matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika studenci odbywają zajęcia w formie wykładów i laboratorium z przedmiotów charakterystycznych tylko dla kierunku IBP tj.:  nauka o bezpieczeństwie, czynniki zagrożeń elektrycznych, czynniki zagrożeń oświetleniowych, czynniki zagrożeń mechanicznych, czynniki zagrożeń pożarowych, czynniki zagrożeń chemicznych, czynniki zagrożeń biologicznych. Od semestru siódmego następuje indywidualizacja ścieżki kształcenia zgodnie z wybranym blokiem programowym. Ostatni semestr studiów przeznaczony jest na napisanie pracy dyplomowej.

Celem kształcenia na bloku programowym oferowanym przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki jest wypromowanie inżynierów, którzy będą realizować zadania służby bhp w przedsiębiorstwach z sektora energetycznego, a także odnosić sukcesy w instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwa technicznego, jak również w placówkach badawczych.

Realizowany program studiów umożliwia uzyskanie dodatkowych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych, takich jak uprawnienia SEP, czy też audytora systemów bhp, potwierdzonych świadectwami oraz certyfikatami.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:

 • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
 • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
 • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
 • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
 • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
 • prowadzenie szkoleń BHP;
 • prowadzenie dokumentacji BHP.

Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie: państwowe instytucje nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym; placówki badawcze; wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa sektora państwowego i prywatnego.

 

Polski

Poznaj nasz kampus