STRONA GŁÓWNA

informacje ogólne

Szanowny Kandydacie Zagraniczny!

 

Uprzejmie prosimy Cię, abyś zapoznał się ze swoją ścieżką rekrutacji, zanim rozpoczniesz proces aplikacji na studia w Politechnice Łódzkiej.

Ta część naszego portalu rekrutacyjnego poświęcona jest kandydatom, którzy chcą podjąć studia na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

Cudzoziemcy, którzy chcą podjąć studia na zasadach dotyczących obywteli polskich, powini wybrać ścieżkę dla Polaków.

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

 

 

Poznaj nasz kampus