STRONA GŁÓWNA

Energetyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studenci energetyki pogłębiają wiedzę m.in. z fizyki współczesnej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w reaktorach energetycznych. Poznają zaawansowane metody ograniczania wpływu energetyki na środowisko. Poszerzają wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, w szczególności dotyczącą właściwości materiałów stosowanych w energetyce cieplnej oraz doboru podstawowych urządzeń energetycznych w układach technologicznych w energetyce. Zapoznają się także z metodami optymalizacji i ich praktycznych zastosowań w projektowaniu układów i systemów energetycznych. Uczą się termodynamiki technicznej stosowanej do opisu matematycznego procesów energetycznych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • chłodnictwo i klimatyzacja
  • elektroenergetyka
  • systemy i maszyny energetyczne
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Osoby, które ukończyły energetykę mają predyspozycje do zajmowania stanowisk obejmujących projektowanie i prowadzenie procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych, prowadzenie badań procesów przetwarzania energii, maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażanie nowych technologii. Mogą uczestniczyć w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki, zakładaniu małych firm i zarządzaniu nimi. Inną formą rozwoju kariery może być także podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), a także czynne i bierne uczestnictwo w procesie uczenia się przez całe życie (LLL).

Absolwenci energetyki mają zatrudnienie nie tylko w przemyśle, ale również w jednostkach naukowo-badawczych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, firmach konsultingowych, w szkolnictwie wyższym i średnim oraz w innych dziedzinach związanych np. z informatyką.

Polski

Poznaj nasz kampus