STRONA GŁÓWNA

Energetyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Energetyka to obecnie jeden z najważniejszych, strategicznych sektorów gospodarki Polski i świata, który poszukuje młodych inżynierów – absolwentów studiów pierwszego stopnia. Jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ.

W czasie studiów można uzyskać wiedzę, jak wykorzystać odnawialne, energetyczne zasoby przyrody np.: energię wiatru, słońca i wody oraz inne niekonwencjonalne źródła energii. 

Studenci poznają zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju i świata oraz rosnącą rolę problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Dowiadują się co i po co przepływa w maszynach przepływowych i uzyskują wiedzę, która pozwoli projektować te maszyny: turbiny, sprężarki, pompy itp. Uczą się projektowania nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mają możliwość zgłębienia technicznej wiedzy inżynierskiej, która wspomaga medycynę, ponieważ organizm ludzki to bardzo złożona przepływowa maszyna energetyczna.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy, co ułatwia im uzyskanie zatrudnienia na korzystnych warunkach m. in. w zakładach PGE Bełchatów, WSK PZL Rzeszów, Pratt&Whitney, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Alstom Elbląg.

Mogą zdobyć zatrudnienie w elektrociepłowniach miejskich, w budownictwie, przemyśle spożywczym oraz w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pracują w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją w obszarze systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, w jednostkach samorządowych (gmina, powiat, województwo).

Wiele wiodących firm światowych jak np.: General Electric, Siemens, Veolia (Dalkia) oraz inne renomowane ośrodki naukowo-badawcze i przemysłowe zabiegają o naszych absolwentów oferując im atrakcyjne formy praktyk w czasie studiów oraz atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę po ich zakończeniu.

 

Polski

Poznaj nasz kampus