STRONA GŁÓWNA

Elektrotechnika - jęz. angielski

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej od roku akademickiego 2018/2019 prowadzi nabór na studia pierwszego stopnia, na kierunku elektrotechnika w języku angielskim.

Uruchomienie i prowadzenie takich studiów ma na celu podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji przyszłych inżynierów. Służyć temu będą działania w obszarze internacjonalizacji, takie jak:

  • udział wykładowców z zagranicy w procesie kształcenia,
  • udział studentów z zagranicy w studiach w Łodzi,
  • wyjazdy naszych studentów na jeden semestr na uczelnie zagraniczne.

W procesie kształcenia część zajęć będzie prowadzona przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak Design Thinking czy Problem Based Learning. Poprzez studia prowadzone w języku angielskim z udziałem wykładowców i studentów z zagranicy zostaną podniesione kompetencje językowe przyszłych inżynierów tak pożądane na rynku pracy. Każdy student tego kierunku zdobędzie doświadczenie praktyczne podczas szerokiej gamy zajęć laboratoryjnych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem internetowych technik przesyłania i akwizycji danych, co w przyszłosci pozwoli na samodzielną realizację postawionych zadań zawodowych.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent elektrotechniki w jęz. angielskim umie samodzielnie skonfigurować swoje stanowisko do pracy w sieci komputerowej oraz posługiwać się pakietami systemów obliczeniowych i biurowych. Potrafi wykonać elektroniczną wersję dokumentacji technologicznej. Posiada wiedzę o strukturze, zasadzie działania i eksploatacji z zakresu elektrowni i sieci energetycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych, maszyn elektrycznych i napędu, automatyki, układów zabezpieczeń i systemów metrologicznych.  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych w tym energetyki zawodowej oraz jednostkach projektowych przemysłu elektrotechnicznego i pokrewnych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent elektrotechniki w jęz. angielskim potrafi w praktyce korzystać z nabytej wiedzy, komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, w tym kierować podległymi pracownikami. Dysponuje wiedzą pozwalającą na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej, rozumie podstawowe problemy prawne i ekonomiczne. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym.

Polski

Poznaj nasz kampus