STRONA GŁÓWNA

Computer Science

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

COMPUTER SCIENCE relizowany jest w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest całkowicie prowadzony w języku angielskim, przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Introduction to Computer Science (Podstawy informatyki)
 • Programming and Data Structures (Programowanie i struktury danych)
 • Databases (Bazy danych)
 • Object Oriented Programming in C++ (Programowanie obiektowe w C++)
 • Software Engineering (Inżynieria oprogramowania)
 • Computer Networks (Sieci komputerowe)
 • Operating Systems (Systemy operacyjne)
 • Numerical Methods (Metody numeryczne)

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu COMPUTER SCIENCE najczęściej wybierają:

 • Technische Universität - Wien,
 •  Austria; Fachhochschule Vorarlberg - Austria,
 •  Turku University of Applied Sciences - Finlandi,
 •  University of Twente - Holandia,
 •  Università Degli Studi di Torino - Włochy.
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent programu COMPUTER SCIENCE posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia mu podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej Absolwenci programu COMPUTER SCIENCE  podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Absolwent programu COMPUTER SCIENCE  jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia drugiego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach inżynierskich oraz rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

Polski

Poznaj nasz kampus