STRONA GŁÓWNA

Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do interpretacji i opisu zjawisk chemicznych, fizykochemicznych oraz do prowadzenia prac laboratoryjnych. Kierunek łączy trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową.  Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i badania, jak również wdrażania technologii nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Celem kształcenia jest nadanie absolwentom umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą proces projektowania, wytwarzania i badania materiałów chemicznych. Wiedzy specjalistycznej towarzyszy dobra znajomość chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej oraz angielskiej terminologii chemicznej i technologicznej.

Studia powstały dzięki inicjatywie trzech uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnice Łódzkiej. Studenci rekrutowani są w uczelni macierzystej i tam realizują pierwszy semestr zajęć, następne dwa semestry w uczelniach partnerskich a czwarty semestr - dyplomowy – ponownie w uczelni macierzystej. Połączenie doświadczeń naukowych i dydaktycznych trzech jednostek zapewnia wysoką jakość kształcenia.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w innych instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii materiałów. Absolwenci znają sposób otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, potrafią postępować z towarami zużytymi i odpadami, promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Posiadają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia i studiach podyplomowych.

Polski

Poznaj nasz kampus