STRONA GŁÓWNA

Biotechnologia środowiska

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia pierwszego stopnia obejmują praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia prac o charakterze analitycznym, monitoringu środowiska, oceny stopnia zagrożenia różnego typu odpadami zawierającymi szkodliwe substancje oraz skutecznymi sposobami ich usuwania. Dają możliwość zapoznania się z najważniejszymi technologiami przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego, niezbędnymi do bycia cennym specjalistą w zakresie nowoczesnych systemów oczyszczania i neutralizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych, jak również w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystujących drobnoustroje przemysłowe.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia środowiska absolwent będzie mógł ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką komunalną oraz w zakładach przemysłowych generujących ścieki, odpady i zanieczyszczenia gazowe. Potencjalnymi pracodawcami są oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, biogazownie rolnicze i komunalne oraz zakłady przemysłowe.

Ponadto absolwent będzie miał potencjalne możliwości zatrudnienia w jednostkach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska (urzędy gmin, starostwa powiatowe, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i inne).

Absolwent może rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów i kursów podyplomowych oraz kontynuować kształcenie poprzez studia II stopnia. Dzięki wszechstronnemu i elastycznemu przygotowaniu może prowadzić własną działalność oraz potrafi dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.

 

Polski

Poznaj nasz kampus