STRONA GŁÓWNA

Architecture

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Program ARCHITECTURE realizowany jest w ramach Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Program prowadzony jest całkowicie w języku angielskim i łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu architektury i urbanistyki, rozwijając wyobraźnię i umiejętności niezbędne w pracy inżyniera architekta.

U nas poznasz aspekty: architektoniczne, techniczne oraz ekonomiczne, a wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Architectural Design Studio
  • Urban Design Studio
  • Landscape Architecture
  • Regional Planning
  • History of Universal Architecture
  • Team Project - PBL
  • Project Management
  • Building Materials
  • Building Physics and Acoustics
  • Civil Engineering Structures

Każdy student ARCHITECTURE w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier architekt
Czas trwania studiów: 

4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Po odbyciu dodatkowego stażu studenci mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej. Jako inżynierowie architekci, będą  mogli pracować w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach wykonawczych, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Będą umieli współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych. Mogą zostać znanymi grafikami lub rzeźbiarzami, jak również z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci programu ARCHITECTURE znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie). Mogą oni ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.

Polski

Poznaj nasz kampus