STRONA GŁÓWNA

Architecture Engineering

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

ARCHITECTURE ENGINEERING realizowany jest w ramach Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Program całkowicie prowadzony jest w języku angielskim i łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu architektury i urbanistyki, rozwijając wyobraźnię i umiejętności niezbędne w pracy inżyniera architekta.

U nas poznasz aspekty: architektoniczne, techniczne oraz ekonomiczne, a wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Architectural Design Studio (Projektowanie architektoniczne)
 • Urban Design Studio (Projektowanie urbanistyczne)
 • Landscape Architecture (Architektura krajobrazu)
 • Regional Planning (Projektowanie regionalne)
 • History of Universal Architecture (Historia architektury powszechnej)
 • Team Project - PBL (Projekt zespołowy - PBL)
 • Project Management (Zarządzanie projektem)
 • Building Materials (Materiały budowlane)
 • Building Physics and Acoustics (Fizyka budowli i akustyka)
 • Civil Engineering Structures (Konstrukcje budowlane)

Każdy student ARCHITECTURE ENGINEERING w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu ARCHITECTURE ENGINEERING najczęściej wybierają:

 • Technical University of Denmark (DTU) – Dania
 • University of Antwerp – Belgia
 •  Jönköping University – Szwecja
 • Saxion University of Applied Sciences – Holandia
 • KU Leuven – Belgia
 • University of Las Palmas de Gran Canaria – Hiszpania
 •  École Spéciale d’Architecture – Francja
 • Polytechnic University of Milan – Włochy

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier architekt
Czas trwania studiów: 

4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Po odbyciu dodatkowego stażu studenci mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej. Nauczą się prowadzenia procesu budowlanego. Jako inżynierowie architekci, będą  mogli pracować w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach wykonawczych, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Będą umieli współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych. Mogą zostać znanymi grafikiami lub rzeźbiarzami, jak również z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci programu ARCHITECTURE ENGINEERING znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie). Mogą oni ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.

Polski

Poznaj nasz kampus