75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Włókiennictwo i przemysł mody

Organizational unit running the field of study: 
Faculty of Material Technologies and Textile Design
Cycle of study: 
First-cycle
Mode of study: 
Full-time (degree programme)
Language of instruction: 
Polish
Description of the field of study: 

To kierunek dla osób osób chcących dowiedzieć się, czym charakteryzuje się interdyscyplinarny przemysł włókienniczy i przemysł mody XXI wieku. Jest przeznaczony dla osób, które myślą o innowacyjnym i interdyscyplinarnym kreowaniu nowych rozwiązań, jakich potrzebuje nowoczesna branża włókienniczo-odzieżowa. Szacuje się, że do roku 2035 nastąpi prawie 40% wzrost liczby firm działających w tym sektorze.

Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wykorzystania biotechnologii, elektrotechniki i nanotechnologii do produkcji nowych materiałów tekstylnych, wyrobów typu 3D, „inteligentnych” (smart textiles) oraz biomateriałów włókienniczych. Rozwiązania te mają zastosowanie nie tylko w produkcji odzieży, ale też m.in. materiałów medycznych, ochrony osobistej, kompozytowych, geo- i agro-tekstyliów.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specializations: 
  • projektowanie i technologia odzieży w przemyśle mody i dla celów technicznych,
  • projektowanie i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody,
  • projektowanie procesów chemicznych we włókiennictwie i przemyśle mody.
Degree awarded: 
inżynier
Duration of study: 

 3,5 roku

Graduate profile: 

Absolwent włókiennictwa i przemysłu mody będzie miał wiedzę oraz umiejętności związanych ze stosowaniem i przerabianiem surowców dedykowanych wyrobom włókienniczym. Będzie potrafił otrzymywać z nich nowoczesne materiały oraz gotowe wyroby do zastosowań w wielu dziedzinach, jak np. przemysł samochodowy, meblarski, odzieżowy, medyczny poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Nauka z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego pozwoli zdobyć umiejętność wnikliwego badania i analizy zaawansowanych technologicznie materiałów włókienniczych i wykonanych z nich wyrobów.

Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnego przemysłu mody. Zdobędzie umiejętności z zakresu projektowania i produkcji odzieży, tekstyliów do zastosowań w różnych dziedzinach życia, produkcji i przetwórstwa włókien chemicznych i naturalnych, uszlachetniania tekstyliów oraz zarządzania w firmach produkcyjnych i handlowych.

Student, który ukończył studia na tym kierunku przygotowany będzie do pracy w zakładach włókienniczych, firmach produkcyjnych i handlowych, jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, w służbach celnych i biur ochronny konsumenta oraz jednostkach obrotu handlowego obiektami włókienniczymi. Może znaleźć zatrudnienie w zakładach tekstylnych, a w szczególności w zakładach konfekcjonujących tekstylia, jak również w zakładach wytwarzania włókien chemicznych, barwiarniach i zakładach wykończalniczych przemysłu włókienniczego.

 

English

Poznaj nasz kampus