Mathematical Methods in Data Analysis

Organizational unit running the field of study: 
Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics
International Faculty of Engineering
Cycle of study: 
First-cycle
Mode of study: 
Full-time (degree programme)
Language of instruction: 
English
Degree awarded: 
Bachelor of Science
Duration of study: 

3,5 years.

Czy wiesz że?

Czy wiesz, czym różnią się dane od informacji? Dane nie interpretują niczego, ponieważ są bez znaczenia, podczas gdy informacje, które uzyskujemy na podstawie danych są znaczące i istotne.

We are here