75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Analityka chemiczna

Organizational unit running the field of study: 
Faculty of Chemistry
Cycle of study: 
First-cycle
Mode of study: 
Full-time (degree programme)
Language of instruction: 
Polish
Degree awarded: 
inżynier
Duration of study: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Poznaj nasz kampus