75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Analityka chemiczna

Organizational unit running the field of study: 
Faculty of Chemistry
Cycle of study: 
First-cycle
Mode of study: 
Full-time (degree programme)
Language of instruction: 
Polish
Description of the field of study: 

Program studiów umożliwia uzyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu szeroko pojętej analityki chemicznej ale także chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej, matematyki. Studenci poznają także sposoby otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, uczą się, jak postępować z odpadami, promować zrównoważony rozwój. Program, obok wykładów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów, projektów, które pozwalają na kształtowanie takich cech jak: samodzielność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, odpowiedzialność za pracę własną jak i pracę w zespole, czy systematyczność.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Wydział Chemiczny pozwala studiującym na pełne wykorzystanie swojego potencjału w postaci udostępnienia specjalistycznych laboratoriów naukowych i dydaktycznych w ramach zajęć.

Przedmioty w poszczególnych semestrach znajdują się na stronie internetowej.

Degree awarded: 
inżynier
Duration of study: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Graduate profile: 

Absolwenci kierunku analityka chemiczna są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych oraz w innych jednostkach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu analityki chemicznej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, spektroskopowych, separacyjnych, potrafią posługiwać się nowoczesną aparaturą analityczną.

English

Poznaj nasz kampus