STRONA GŁÓWNA

Rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o rozmowach kwalifikacyjnych

Wydział Mechaniczny

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydzial Chemiczny

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - Komisja Rekrutacyjna odstapiła od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - Komisja Rekrutacyjna odstapiła od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - Komisja Rekrutacyjna odstąpiła od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Wydział Organizacji i Zarządzania

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Poznaj nasz kampus