STRONA GŁÓWNA

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

 

25 lipca (wtorek) 2017 r. - ogłoszone zostały wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia.

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na Portalu rekrutacyjnym oraz zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych i stronach internetowych poszczególnych Wydziałów, Kolegiów, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Instytucie Papiernictwa i Poligrafii.

 
Serdecznie gratulujemy naszym przyszłym studentom!

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej, którzy nie uczestniczyli  lub nie zostali przyjęci w I etapie rekrutacji zapraszamy do złożenia dokumentów w II etapie rekrutacji w terminie od 28 lipca do 13 września 2017 roku. Rekrutacja będzie prowadzona na te wydziały, kierunki i formy studiów, na których nie zostały wypełnione limity przyjęć w I etapie rekrutacji.

 Lista kierunków i form studiów pierwszego stopnia, na które będzie prowadzony nabór w II etapie rekrutacji  od 28 lipca do 13 września 2017 r. (środa, do godz. 15.00)
 

Poznaj nasz kampus