STRONA GŁÓWNA
Zobacz także

Lista kierunków I stopnia II etap rekrutacji

Lista kierunków i form studiów pierwszego stopnia, na które prowadzony jest nabór w II etapie rekrutacji - od 28 lipca do 13 września 2017 r. (środa, do godz. 15.00)

 

 Wydziały/Kierunki

Studia  pierwszego  stopnia

Liczba wolnych miejsc
na studia stacjonarne
(dzienne)

Liczba wolnych miejsc na studia niestacjonarne

zaoczne

wieczorowe

Mechaniczny

 

 

 

energetyka

22

 

 

inżynieria materiałowa

32

 

 

inżynieria produkcji

29

 

 

mechanika i budowa maszyn

40

30

 

mechatronika

35

 

 

transport

15

 

 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

 

 

automatyka i robotyka

 

8

 

elektronika i telekomunikacja

 

25

 

elektrotechnika

14

40

 

energetyka

 

30

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

10

 

 

mechatronika

 

35

 

transport

15

35

 

Chemiczny

 

 

 

chemia

30

 

 

chemia budowlana

20

 

 

nanotechnologia

30

 

 

ochrona środowiska

30

 

 

technologia chemiczna

30

 

 

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

15

 

 

inżynieria materiałowa

10

 

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego 15    

włókiennictwo i przemysł mody

30

 

 

wzornictwo

30

 

 

Biotechnologii i Nauk o Żywności

 

 

 

biogospodarka 15    

biotechnologia

9

25

 

technologia żywności i żywienie człowieka

30

25

 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 

 

architektura (architektura)

 

 

14

budownictwo

 

20

 

inżynieria środowiska

30

 

 

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

 

 

fizyka techniczna

20

 

 

Organizacji i Zarządzania

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

 

20

 

inzynieria zarządzania

 

30

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

30

 

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

20

20

 

inżynieria biochemiczna

15

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

15

 

 

inżynieria środowiska

30

 

 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

 

 

 

papiernictwo i poligrafia

35

16

 

Kolegium Towaroznawstwa

 

 

 

towaroznawstwo

30

 

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 

 

 

biomateriały inspirowane naturą (Advanced Bioinspired Materials) - j.angielski 10    

fizyka techniczna (Science and Technology) - j. angielski

7

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji (Gestion et Technologie)- j. francuski

10

 

 

 
 

Uwaga:

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. 

Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

 

Poznaj nasz kampus