STRONA GŁÓWNA
Zobacz także

Lista kierunków I stopnia

Lista kierunków i form studiów pierwszego stopnia, na które przewidywana jest rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

 

 Wydziały/Kierunki

Studia  pierwszego  stopnia

 Studia stacjonarne

(dzienne)

Studia niestacjonarne

zaoczne

wieczorowe

Mechaniczny

 

 

 

automatyka i robotyka X    

energetyka

X

 

 

inżynieria kosmiczna X    

inżynieria materiałowa

X

 

 

inżynieria produkcji

X

 

 

mechanika i budowa maszyn

X

X

 

mechatronika

X

 

 

transport

X

 

 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

 

 

automatyka i robotyka

X

X

 

elektronika i telekomunikacja

X

X

 

elektrotechnika

X

X

 

energetyka

X

X

 

informatyka X X  

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

inżynieria biomedyczna X    

mechatronika

X

X

 

systemy sterowania inteligentnymi budynkami X    

transport

X

X

 

Chemiczny

 

 

 

chemia

X

 

 

chemia budowlana

X

 

 

nanotechnologia

X

 

 

ochrona środowiska

X

 

 

technologia chemiczna

X

 

 

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

inżynieria materiałowa

X

 

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego X    

włókiennictwo i przemysł mody

X

 

 

wzornictwo

X

 

 

Biotechnologii i Nauk o Żywności

 

 

 

biogospodarka X    

biotechnologia

X

X

 

biotechnologia środowiska X    

technologia żywności i żywienie człowieka

X

X

 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 

 

architektura (architektura)

X

 

X

architektura (architektura wnętrz) X    

budownictwo

X

X

 

inżynieria środowiska

X

X

 

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

 

 

fizyka techniczna

X

 

 

informatyka X X  
matematyka stosowana X    

Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

X

 

inżynieria zarządzania

X

X

 

papiernictwo i poligrafia X X  
zarządzanie X    
zarządzanie (Management) - j. ang. X    

zarządzanie i inżynieria produkcji

X

X

 

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

X

 

inżynieria biochemiczna

X

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

X

 

 

inżynieria środowiska

X

 

 

Kolegium Gospodarki Przestrzennej      
gospodarka przestrzenna X    
Kolegium Logistyki      
logistyka X    

Kolegium Towaroznawstwa

 

 

 

towaroznawstwo

X

 

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 

 

 

architektura (inżynieria architektoniczna - Architecture Engineering) - j. ang. X    
mechanika i budowa maszyn (Mechanical Engineering and Applied Computer Science) - j. ang. X    
biomateriały inspirowane naturą (Advanced Bioinspired Materials) - j.ang. X    
biotechnologia (Biotechnology) - j. ang. X    
elektronika i telekomunikacja (Telecommunications and Computer Science) - j. ang. X    

fizyka techniczna (Science and Technology) - j. ang.

X

 

 

informatyka (Computer Science & Information Technology) - j. ang. X    
inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering) - j. ang. X    
zarządzanie i inżynieria produkcji (Business and Technology) - j. ang. X    

zarządzanie i inżynieria produkcji (Gestion et Technologie)- j. francuski

X

 

 

 

Uwaga:

1. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 marca 2018 r.

2. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

3. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

 

Poznaj nasz kampus