STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i rodzajów studiów, na które przewidziany został nabór na studia drugiego stopnia 

od 1 lutego do 19 lutego 2018 r. (poniedziałek, do godz. 15.00)

Wydziały/Kierunki Studia II stopnia
Stacjonarne Niestacjonarne
Mechaniczny
 
 
automatyka i robotyka X  
energetyka X  
inżynieria materiałowa X  
inżynieria produkcji X  
mechanika i budowa maszyn X X
mechatronika X  
transport X  
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 
 
automatyka i robotyka X  
elektronika i telekomunikacja X  
elektrotechnika X  
energetyka X  
informatyka  X  
inżynieria biomedyczna X  
mechatronika X  
transport X  
Chemiczny
 
 
chemia X  
chemia budowlana X  
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia X  
nanotechnologia X  
ochrona środowiska X  
technologia chemiczna X  
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
 
 
inżynieria materiałowa X  
włókiennictwo X  
wzornictwo  X  
Biotechnologii i Nauk o Żywności
 
 
biotechnologia (3-semestralne) X  
technologia kosmetyków  (3-semestralne) X  
technologia żywności i żywienie człowieka X  
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 
 
fizyka techniczna X  
informatyka  X  
Zarządzania i Inżynierii Produkcji    
papiernictwo i poligrafia X  
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 
 
inżynieria chemiczna i procesowa (3-semestralne) X  
inżynieria środowiska (3-semestralne) X X
Centrum Kształcenia Międzynarodowego
 
 
elektronika i telekomunikacja (Telecommunications and Computer Science) - j.angielski X  
biotechnologia (Biotechnology) - j.angielski X  
informatyka (Computer Science & Information Technology) - j. angielski X  

 

Uwaga:

1. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 zostaną okreslone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

3. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus