STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i rodzajów studiów, na których prowadzony będzie nabór na studia drugiego stopnia 

od 1 lutego do 19 lutego 2018 r. (poniedziałek, do godz. 15.00)

Wydziały/Kierunki Studia II stopnia
Stacjonarne Niestacjonarne
Limit Min. Limit Min.
Mechaniczny
automatyka i robotyka 40 15    
energetyka 30 15    
inżynieria materiałowa 40 15    
inżynieria produkcji 30 15    
mechanika i budowa maszyn 70 15 40 15
transport 30 15    
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
automatyka i robotyka 60 15    
elektronika i telekomunikacja 75 15    
elektrotechnika 60 15    
energetyka 60 15    
informatyka  90 15    
inżynieria biomedyczna 45 15    
mechatronika 45 15    
transport 30 15    
Chemiczny
chemia 60 15    
chemia budowlana 30 15    
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia 30 12    
nanotechnologia 60 15    
ochrona środowiska 30 15    
technologia chemiczna 60 15    
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
inżynieria materiałowa 20 12    
włókiennictwo 30 12    
wzornictwo  60 15    
Biotechnologii i Nauk o Żywności
biotechnologia (3-semestralne) 90 25    
technologia kosmetyków  (3-semestralne) 30 15    
technologia żywności i żywienie człowieka 75 25    
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
rewitalizacja miast 60 30    
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
fizyka techniczna 30 12    
informatyka  120 30    
Zarządzania i Inżynierii Produkcji
papiernictwo i poligrafia 30 12    
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
inżynieria chemiczna i procesowa                       Advanced Technologies (j.angielski) 80 12*    
informatyka w inżynierii chemicznej
inżynieria biomedyczna
inzynieria bioprocesowa
inżynieria środowiska bezpieczeństwo przemysłowe** 80 12* 60 12*
ekologiczne źródła energii
wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
Centrum Kształcenia Międzynarodowego
elektronika i telekomunikacja (Telecommunications and Computer Science) - j.angielski 25 15    
biotechnologia (Biotechnology) - j.angielski 25 12    
informatyka (Computer Science & Information Technology) - j.angielski 25 15    

 

* minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia specjalności

** specjalność wyłącznie na studiach stacjonarnych

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus