STRONA GŁÓWNA

harmonogram


TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018

 

Terminy przyjęć dla kandydatów zagranicznych na studia I, II i III stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2017/2018:

  • od 02.06.2017 r. (piątek) do 14.07.2017 r. (piątek) - przesyłanie skanów dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: foreignstudents@info.p.lodz.pl

 

  • 18.07.2017 r. (wtorek) - sprawdzian uzdolnień plastycznych (wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego)
  • 19.07.2017 r. - sprawdzian uzdolnień plastycznych (architektura, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna)

 

  • 28.07.2017 r. - wyniki postępowania kwalifikacyjnyego

 

  • do 11.08.2017 r. (piątek) - przesyłanie przez PŁ listów akceptacyjnych do kandydatów

 

  • do 01.09.2017 r. (piątek) - przesyłanie oryginałów dokumentów aplikacyjnych do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji, ul. Skorupki 10/12, 90-924 Łódź

 

 

Poznaj nasz kampus